inapoi

NOTA DE INFORMARE

În calitate de operator de date cu caracter personal, LA FANTANA SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in București, Bulevardul Garii Obor, nr. 8C, sector 2, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/1198/2016 având cod unic de înregistrare RO35534516, are obligația de a respecta prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul GDPR” sau ”GDPR”) care se aplică începând cu data de 25 mai 2018.

Astfel, pentru informarea ta te rugam sa ai in vedere:

 1. Temeiul prelucrarii

In conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR, temeiul legal în baza căruia prelucram datele tale personale consta in consimtamantul tau.

Consimtamantul este oferit in baza art. art.2, alin. (11), art. 6, alin (1), litera a), art. 7 si art. 8 din Regulamentul European. Te informam ca iti poti retrage oricand consimtamantul privitor la profilarea ta de catre La Fantana.

Astfel, doar in masura in care esti de acord si iti exprimi consimtamantul, La fantana poate efectua aceasta prelucrare.

2.Categoriile de date personale prelucrate. Scopurile prelucrării datelor personale

La Fantana prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor scopuri determinate, explicite și legitime. Scopul prelucrarii il reprezinta  monitorizare a activitatilor (profilare) si interactiune cu site-urile La Fantana in vederea primirii celor mai bune oferete si comunicari din partea La Fantana.

Datele cu caracter personal prelucrate constau in: e-mail, numar de telefon, nume, prenume, sex, data nasterii, oraș, județ, adresa IP (inclusiv posibila locație), browser, order ID, cod de reducere, valoare reducere, cost transport, valoare totala comanda, pret individual produse comandate, variatii de produs, produse, device, OS, IP location, timestamps legate de vizitarea paginii, vizitare pagina, vizitare categorie, vizitare brand, click pe poza, mouse over cart, mouse over price, scroll up, scroll down, add to cart, remove from cart, selectare variatie, add to wishlist.

3.Durata prelucrării datelor cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de timp necesară în vederea atingerii scopurilor detaliate mai sus. Datele vizitatorilor vor fi stocate timp de 2 luni, iar cele ale utilizatorilor inregistrati sau clientilor timp de 3 ani.

 1. Securitatea prelucrării

La Fantana asigura securitatea prelucrarii datelor tale prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate. De asemenea, te vom informa, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care o eventuala incalcare a securitatii datelor este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile tale, cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulamentul GDPR.

Mai mult, te asiguram ca depunem toate eforturile pentru a asigura confidentialitatea si securitatea datelor tale cu caracter personal chiar si atunci cand le divulgam catre alte entiti.

 1. Drepturile de care beneficiezi în calitate de persoană vizată

 In calitate de persoană vizată, conform Regulamentului GDPR, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date;
 • Dreptul de a-ti retrage consimțământul, retragerea consimțământului neafectând legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere;
 • Dreptul de acces la datele prelucrate și alte informații, conform prevederilor legale;
 • Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;
 • Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când contesti exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor);
 • Dreptul de a obține notificarea destinatarilor privind rectificarea sau ștergerea datelor personale sau cu privire la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate pentru operator;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul în care poți obține de la noi datele pe care le prelucrăm într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în scopul de a transmite lor altui operator, conform prevederilor legale.
 • Dreptul la opoziția prelucrării datelor din motive legate de situația ta particulară, în temeiul interesului legitim al operatorului;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Dreptul la formula o cale de atac, în fața instanțelor de judecată din Româ
 1. Cum pot fi exercitate efectiv drepturile de care beneficiezi

 Pentru a exercita oricare dintre drepturile anterior indicate sau pentru a adresa orice întrebare legată de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poti transmite solicitarea prin email sau prin posta folosind detaliile de contact de mai jos:

In atentia: Responsabil pentru protectia datelor cucaracter personal

La Fantana cu adresa de corespondenta in Bulevardul Garii Obor, nr. 8C, sector 2,sau

Email: protectiadatelor@lafantana.ro

Vom depune toate eforturile pentru a raspunde cat mai prompt, complet si in orice caz in cel mult o luna de la primirea intrebarilor si solicitarilor tale, pentru a-ți asigura drepturile de care beneficiezi. Totuși, te rugam sa ai în vedere ca aceasta perioada poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea si numărul cererilor o impune.